Gạch Bóng kính toàn phần MS9043

Mã: CR-9043

247,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước