Gạch Bóng kính toàn phần MS9002

Mã: CR-9002

257,500 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

Mét

Kích thước