Gạch Bóng MS8821

Mã: CR-8821

460,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước