Gạch Bóng kính toàn phần MS9041

Mã: CR-9041

257,500 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước