Gạch In trục MS1602

Mã: CR-1602

160,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước