Gạch Bóng MS1256

Mã: CR-1256

142,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước