Gạch Bóng MS8894

Mã: CR-8894

460,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước