Gạch Bóng MS2066

Mã: CR-2066

142,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước