Gạch Bóng kính toàn phần MS9661

Mã: CR-9661

257,500 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước