Gạch Bóng MS1510

Mã: CR-1510

122,500 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước