Gạch Bóng MS8896

Mã: CR-8896

460,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước