Gạch Bóng MS2205

Mã: CR-2205

152,500 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước