Gạch Men Kỹ thuật số MS9648

Mã: CR-9648

175,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước