Gạch Không mài cạnh MS2680

Mã: CR-2680

130,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước