Gạch Bóng MS2067

Mã: CR-2067

142,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước