Gạch Bóng MS1241

Mã: CR-1241

142,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước