Gạch Bóng kính toàn phần, đậm MS9864

Mã: CR-9864

292,000 

Bề mặt

,

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước