Gạch Men - Bóng mài mặt 40x80

Mã: TASA-4242

377,500 

Bề mặt

,

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước

Mã: TASA-4242