Gạch Hai lớp mờ P367011M

Mã: YM-P367011M

254,500 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước