Gạch Hai lớp mờ màu đậm P367013M

Mã: YM-P367013M

262,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước