Gạch Điểm - Men - Bóng mài mặt 40x80

Mã: TASA-4243

152,500 

Bề mặt

, ,

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

Viên

Kích thước

Mã: TASA-4243