Gạch Đen trơn 80x80

Mã: TASA-8351

415,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước

Mã: TASA-8351