Gạch Đá bóng kiếng 80x80

Mã: TASA-BD8508

376,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước

Mã: TASA-BD8508