Gạch Bóng kính 2 da P67001

Mã: YM-P67001

235,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước