Gạch Bóng kính 2 da đặc biệt P367015

Mã: YM-P367015

262,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước