Gạch Bóng kính 2 da đặc biệt P367013

Mã: YM-P367013

262,000 

Bề mặt

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước