Gạch Bóng, hình chìm MS9401

Mã: CR-9401

175,000 

Bề mặt

,

Loại gạch

Thương hiệu

Qui cách tính giá

M2

Kích thước